Mostecká pobočka organizace AMAVET

Úvodní strana

Vchod z ulice Lomená

Asociace pro mládež, vědu a techniku (dále jen AMAVET) byla založena čtvrtého ledna roku 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit dětí a mládeže v České republice.

K dnešku pracuje čtrnáct center (jedním z nich je to mostecké), která jsou pravidelně navštěvována asi třemi tisíci mladými lidmi, přičemž celkový počet členů přesahuje pět tisíc.

Hlavními zájmy jsou informační technologie, ekologie, biologie, astronomie a modelářství.

Asi nejdůležitější aktivitou je vyhledávání mládeže s vědeckým a technickým nadáním a její podpora.

S touto aktivitou souvisí také pořádání vědeckých exkurzí v zahraničí, přičemž od založení vycestovalo přes osm tisíc mladých lidí do vědeckých center v Francii, Velké Británii, Belgii, Švédsku, Německu, Norsku, Španělsku a Maroku. A zahraniční mládež je zvána do České republiky.

AMAVET je aktivní i na mezinárodní úrovni v rámci Evropy. Je zastoupen ve Výkonné radě Mezinárodního hnutí pro vědu a techniku ve volném čase MILSET (Mouvement International pour la Loisir Scientefique et Technique), jenž sdružuje podobné organizace čtyřiceti zemí světa.

CMS VMaX Kasandra 2, Václav Macůrek
Tuto prezentaci shlédli již 1734 návštěvníci